Plán práce ČRS Miřetice na rok 2024


POZOR!!! Informace pro členy MO Miřetice. Kdo nemá členskou legitimaci s kódem nebo už má legitimaci popsanou, musí přinést novou fotku určenou pro vydávání oficiálních dokladů (ne vystřiženou).
Také je nutné poskytnout kontaktní údaje (telefon nebo email) a to z důvodu rychlejší komunikace.

Dále důrazně upozorňujeme dodržet termín pro vrácení povolenek! Při nedodržení termínu nebude nová povolenka vystavena.


Výbor MO


Schůze výboru a rybářské stráže: První pátek v měsíci


Místo konání výborových schůzí: chata u rybníka Komora od 17 hodin  


Výroční členská schůze: 17.3.2024, penzion U Nováků - Bítovany od 9:00 


Školení nových členů: 10.3.2024 v 9:00 - Rybářská chata Ležáky 


Možnost odevzdání úlovkových lístků: 31.12.2024 v 10:00 - 12:00


Důležité upozornění:
Každá neomluvená neúčast na členské schůzi znamená, že stanovený limit 10 brig. hod. bude zvýšen o 5 hodin.
V případě nezaplacení členské známky do posledního dubna aktuálního roku, bude osoba brána jako NOVÝ člen se všemi povinnostmi nového člena !!!


Výdej povolenek pro rok 2024: 7.1. / 21.1 / 11.2. / 25.2. / 3.3. / 24.3. / 28.4.  Rybářská chata Ležáky 8.00 - 11.30 hod
Úhrada povolenek v hotovosti - Každý si připraví stanovenou částku!!!
Mimo tyto termíny nebude nikomu povolenka vydána!!!
Ztráta brigádnického průkazu a jeho nové vydání úhrada 200,00 Kč


Případné změny nebo doplnění v plánu práce na rok 2024, budou včas zveřejněny ve vývěsní skřínce na rybářské chatě.